ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Herald of Criminal Justice >>

Vol.2017, No.4

Publisher: Taras Shevchenko National University of Kyiv

Publishing Date: 2017-12-24

 1. Забезпеч. слідчим суддею доказув. при розгл. клопотань про провед. обшуку у досудов. розсл. про одерж. неправомірн. вигоди служб. особою

  Authors: Бобровник О. В.

 2. Прокурор у кримінальному провадженні: конституційна та галузева регламентація функціональної спрямованості діяльностії

  Authors: Гловюк І. В.

 3. Зміцнення співробітництва між Україною та Міжнародним кримінальним судом: національний вимір

  Authors: Задоя К. П.

 4. Тимчас. доступ до реч. і док. як засіб отрим. доказів стороною обвинувач.: окремі проблемні пит. реалізації кримін. процес. гарантій

  Authors: Іскендеров Е. Ф.

 5. До питання удоскон. кримін. та кримін. процес. зак-ва України для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством

  Authors: Нестор Н. В.

 6. До питання визначення етапів початку досудового розслідування

  Authors: ПоліщуК О. В

 7. Правові та фактичні підстави провадження негласних слідчих (розшукових) дій

  Authors: Сергєєва Д. Б.

 8. Юрисдикція суду в кримінальному провадженні

  Authors: Сиза Н. П.

 9. Диспозитивність як загальноєвропейський вектор реформування кримінального судочинства

  Authors: Сляднєва К. А.

 10. Законодавчі нововведення щодо процес. порядку провадж. окремих слідчих (розшукових) дій як засобів отрим. доказів у досудов. розслід

  Authors: Старенький О. С.

 11. Правові гарантії особистої автономії у кримінальному процесі

  Authors: Тарасова І. В. Шеляженко Ю. В.

 12. Поліфункціональність кримінальної процесуальної діяльності слідчого

  Authors: Цуцкірідзе М. С.

 13. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру

  Authors: Шкелебей В. А.

 14. Кримінальна відповідальність за деякі типові форми посягань на фондовий ринок за зарубіжним законодавством

  Authors: Волинець Р. А.

 15. Принцип пріоритету інтересів клієнта в системі етичних засад адвокатської діяльності

  Authors: Бірюкова А. М.

 16. Право на "суд, встановлений законом" у контексті оновлення цивільного процесуального законодавства України

  Authors: Виноградова А. І.

 17. Теоретичні основи спеціалізації прокуратури (соціально-економічна природа, переваги та ризики)

  Authors: Єременко Ю. А.

 18. Поняття та сутність інституту примирення в кримінальному процесі України

  Authors: Ковальчук А. А.

 19. Застосування аналогії при подоланні прогалин у кримінальному процесуальному законодавстві України

  Authors: Лейба О. А.

 20. Угода про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх

  Authors: Нагорнюк-Данилюк О. А.

 21. Фальсифікація як прояв злочинної поведінки за кримінальним правом України

  Authors: Опанасенко В. І.

 22. Повноваження Касаційного господарського суду у складі ВС відповідно до ГПК України в редакції ЗУ № 2147-VIII від 03.10.2017

  Authors: Пономарьова О. О.

 23. Тактико-організаційні засади провадж. окремихНСРД на початков. етапі розслідув. розбоїв, вчинених із проникн. у житло

  Authors: Шульга Ю. О.

 24. Науковий висновок

  Authors: Погорецький М. А. Гринюк В. О. Старенький О. С.