ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

181Ta(α,xn) Reaksiyonu Tesir Kesitlerinin İncelenmesi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.13, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 54-66

Keywords : Optiksel model; Seviye yoğunluğu; Tesir kesiti; TALYS 1.8;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Özet: Optiksel model, nükleer reaksiyonları açıklamak için geliştirilen modellerden birisidir. Soğurma etkilerinin var olması halinde elastik saçılmayı genel bir yolla inceleyebilmemizi sağlar. Optiksel model potansiyeli; bileşik ve denge-öncesi nükleer reaksiyonların tesir kesitlerinin açılan reaksiyon kanallarına nasıl dağılacağını belirlediğinden dolayı, nükleeer reaksiyonlar için oldukça önemlidir. Optiksel model potansiyeli ile birlikte; seviye yoğunluğu bilgisi, tesir kesiti, enerji spektrumu ve diğer gözlenebilir nükleer reaksiyon değerlerinin güvenilir teorik analizi için belki de en önemli bileşendir. Bu çalışmada, 181Ta(α,n)184Re, 181Ta(α,2n)183Re, 181Ta(α,3n)182Re ve 181Ta(α,4n)181Re reaksiyon tesir kesitleri farklı seviye yoğunluğu ve optiksel modeller kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda optiksel modeller için, Watanabe düzeltmeli Koning-Delaroche, McFadden- Satchler, Demetriou-Grama-Goriely ve Avrigeanu modelleri, seviye yoğunluğu modelleri için Sabit Sıcaklık Fermi Gaz, Geri Kaydırmalı Fermi Gaz ve Genelleştirilmiş Süper Akışkan modelleri kullanılmıştır. Tüm hesaplamalar TALYS 1.8 kodu ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Uluslararası Deneysel Nükleer Reaksiyon Data Merkezi (EXFOR)’dan alınan verilerle karşılaştırılmıştır. Hesaplamaların deneysel verilerle karşılaştırılmasında göreli varyans analizi kullanılmıştır.

Last modified: 2018-11-30 17:18:04