ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.13, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2018-11-30

 1. LHeC Projesi: e-Halka'nın Yeniden Gözden Geçirilmesi

  Authors: Ümit KAYA;Bora KETENOĞLU;Saleh SULTANSOY

 2. 181Ta(α,xn) Reaksiyonu Tesir Kesitlerinin İncelenmesi

  Authors: Hasan ÖZDOĞAN

 3. Deniz Seviyesinin 900 m Üstünde Kozmik Işın Akısının Açısal Bağımlılık Çalışması

  Authors: Ali YILMAZ;Kaan Yüksel OYULMAZ;Haluk DENİZLİ

 4. Erl-Halka Tipli Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi

  Authors: İlhami ERKOYUNCU;Hüsnü AKSAKAL;Halil İbrahim DURSUN

 5. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınlarında Bilimsel Yoğunlaşma ve Ağyapılar

  Authors: Hakan DEMİRGİL

 6. Determination of Indoor Radon Concentration and Effective Dose Equivalent at Workplaces of Afyonkarahisar Province

  Authors: Hüseyin Ali YALIM;Ayla GÜMÜŞ;Rıdvan ÜNAL

 7. Hypericum atomarium Boiss. Farklı Çözücü Ekstraktlarının Klinik Stafilokok Türleri Üzerine Antibakteriyel Etkisi

  Authors: Ebru ÖNEM;Halime ÇEVİKBAŞ

 8. Kuantum Halkalarında Güçlü Yozlaşmış Elektron Gazının Balistik İletkenliği

  Authors: Mustafa BALCI;Arif BABANLI

 9. ZnO Kaplama Miktarının n-ZnO/p-Si Heteroeklem Güneş Hücresinin Verimliliğine Etkisi

  Authors: Gökhan ALGÜN

 10. Vertebra Radyoterapisinde Cyberknife ve Imat Tekniklerinin İncelenmesi: Dozimetrik Çalışma

  Authors: Murat OKUTAN;Adem GÜNEN;Bayram DEMİR

 11. Potansiyel Bir SPB Yıldızı Olan η Tau Yıldızının Frekans Analizi

  Authors: Doğuş ÖZUYAR

 12. Investigation on Photon Interaction Properties of Some Polymers Used in Production of Hydrogels

  Authors: ESRA KAVAZ

 13. Gama ile ışınlanmış karvedilol ilacının EPR tekniği ile 295 Kelvinde incelenmesi

  Authors: Yunus Emre OSMANOĞLU

 14. Singüler Özfonksiyonlar Yöntemi ile Lineer-Kuadratik Anizotropik Saçılmalı Yarı-Uzay Albedo Hesaplamaları

  Authors: R. Gökhan TÜRECİ

 15. 151,153Eu İzotoplarında (p,n) ve (p,3n) Reaksiyonları için Tesir Kesiti Hesaplamaları ve Seviye Yoğunluğu Modellerinin İncelenmesi

  Authors: Mert ŞEKERCİ;Abdullah KAPLAN

 16. Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen ZnO(Al)/p-Si Heteroekleminin Elektriksel Karakterizasyonu

  Authors: Namık AKÇAY

 17. 0-8 MeV Enerji Bölgesinde 13C(α,n)16O Reaksiyonu için Astrofiziksel S-Faktörlerin Hesaplanması

  Authors: Ercan YILDIZ

 18. n-AgInSe2/p-Si Heteroeklem Diyodunun Sıcaklığa Bağlı Akım-Gerilim Karakteristikleri

  Authors: Durmuş ALDEMİR;Murat KALELİ

 19. 4 - ((4- (tert-bütil) benziliden) amino)-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on’un X-ışını ve Teorik Çalışmaları

  Authors: Şehriman ATALAY