ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМ ВИБОРОМ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Journal: Food Industry Economics (Vol.10, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 110-115

Keywords : харчування; здоров’я; студенти; здорове харчування; споживачі; збалансова- не харчування;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Важливою складовою здорового способу життя є раціональне харчування, яке допомагає підт- римувати високий рівень життєдіяльності. Стаття присвячена аналізу харчування студентів вищої школи, визначення акцентів формування свідомого ставлення до харчування як фактора збереження здоров'я і високої працездатності. Проведено розрахунок вартості «Тарілки здорового харчування» для студентів. Проведено аналіз даних сучасної наукової літератури з проблеми впливу харчування на стан здоров'я студентів. Виявлено низький рівень вмінь і навичок студентів в організації власного харчування. З'ясовано, що більша частина студентської молоді не звертає увагу на калорійність, енер- гетичну цінність харчового раціону, що призводить до зниження працездатності та поганого самопо- чуття. Запропоновано шляхи підвищення рівня знань з практичної нутріціології студентів вищої школи як ефективної умови покращання стану їхнього здоров'я.

Last modified: 2019-01-15 20:42:10