ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Journal: ΛΌГOΣ. THE ART OF SCIENTIFIC MIND (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 31-33

Keywords : креативність; діяльність; мотивація; інженерно-педагогічна діяльність; компоненти креативності;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розкривається суть поняття «креативність» на підставі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних науковців; проаналізовано структуру діяльності інженера-педагога та визначено, що саме педагогічна складова є найбільш сприятливою для формування креативності майбутніх фахівців цього профілю; виокремлено основні структурні компоненти креативності майбутніх інженерів-педагогів: емоційно-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, результативний; сформульовано визначення креативного інженера-педагога; перелічено найважливіші риси креативного інженера-педагога.

Last modified: 2019-03-12 23:22:35