ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВНУТРІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ У 2014–2016 РР

Journal: Scientia fructuosa (Vol.113, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 19-28

Keywords : соціальна політика; міграційна політика; міграції населення; зайнятість населення; трудові маятникові міграції;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено основні чинники, які визначали умови та характер внутрішньої трудової міграції в Україні у 2014–2016 рр. Визначено основні напрями трудової міграції в умовах посилення конкуренції на ринку праці, військових дій на Донбасі та економічної кризи. Показано вплив внутрішніх трудових міграцій на державну полі­тику у сфері працевлаштування населення. Висвітлено зміни попиту на кваліфі­кованих спеціалістів.

Last modified: 2019-05-24 19:33:31