ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientia fructuosa >>

Vol.113, No.3

Publisher: State University of Trade and Economics

Publishing Date: 2017-06-15

 1. ПРОМИСЛОВІСТЬ У СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  Authors: РОМАНЕНКО Володимир ЛЕБЕДЕВА Лариса

 2. ВНУТРІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ У 2014–2016 РР

  Authors: НІКОЛАЄЦЬ Катерина

 3. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

  Authors: ГАНІН Віктор СОЛЯ? Вікторія ДЯЧЕНКО Ніна

 4. ГОТЕЛЬНА МЕРЕЖА: ВИБІР ФОРМИ УПРАВЛІННЯ

  Authors: МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана КУДЛАЙ Тетяна

 5. БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

  Authors: ФЕДУЛОВА Любов

 6. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: НОВІКОВА Наталія ЗУБКО Тетяна

 7. АВТОМАТИЗОВАНІ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

  Authors: ГАМОВА Ірина

 8. ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

  Authors: СЕВРУК Євгеній

 9. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БАЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

  Authors: ПЕНЮК Валерія

 10. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

  Authors: ЧУГУНОВ Ігор КОЗАРЕЗЕНКО Людмила

 11. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БЮДЖЕТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Authors: ГНИДЮК Інна

 12. МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВИКА

  Authors: ЛАНГ Сергій

 13. КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПИВА

  Authors: КАТРАН Марина