ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ БАЗИС ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.113, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 105-115

Keywords : інформація; спе­цифічна праця; засоби праці; кадровий потенціал; підприємство торгівлі; інформаційна база; банки даних;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Виявлено трихотомію у трактуванні поняття "організація інформаційного забезпечення" та введено до наукового обігу дефініцію "організація інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу підприємства торгівлі". Детально розглянуто елементи організації інформаційного забезпечення діагностики кадро­вого потенціалу на підприємстві торгівлі. Розроблено структуру інформаційної бази для реалізації діагностики кадрового потенціалу на підприємстві торгівлі. Запро­поновано алгоритм розрахунку показника, що може використовуватися у процесі такої діагностики за умови налагодження автоматичного режиму роботи з інформаційними ресурсами.

Last modified: 2019-05-24 20:44:31