ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗАСТОСУВАННЯ КРИВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ

Journal: Scientia fructuosa (Vol.116, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 61-72

Keywords : зміни; ефективність; крива управління змінами;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Питання використання методичного інструментарію кривої ефективності в управлінні змінами необхідно розглядати з позицій його мультиа­спектності. Досліджено взаємозв'язок між впливом змін, напрямами організа­ційного розвитку, в межах яких виникло багато моделей та інструментів, що збагатили науку про управління змінами. Одним із чинників, що обумовлюють успіх змін, є ефективне управління процесами їх підготовки і реалізації, які набувають особливого значення стосовно змін, притаманних організації в цілому та її окремим складовим. Аналіз проблем ефективного управління змінами вказує на необхідність належного управління процесами змін, невиконання якого може спричинити кризові ситуації. Детермінантами кризових ситуацій в організаціях можуть бути безпосередні й опосередковані чинники як в їх внутрішньому середовищі, так і в оточенні. Причинами здебільшого є внутрішні чинники, які знаходяться під безпосереднім контролем її системи управління, визначаються рівнем якості останньої, місцем, роллю та переліком необхідних характеристик і компетенцій керівників організацій. Умови розробки та впровадження доцільних і необхідних організації змін визначаються складністю, змінністю і непередбачуваністю організаційного оточення й потребують застосування спеціального інструментарію оцінювання ефективності управління змінами.

Last modified: 2019-05-27 23:42:31