ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.121, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 5-18

Keywords : бюджет; бюджетна система; бюджетна політика; бюджетна архітектоніка; бюджетна стратегія; економічні перетворення; економічне зростання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розкрито сутність і роль бюджетної стратегії у забезпеченні економічного зростання та сталого розвитку суспільства. Визначено пріоритетні завдання бюд­жетної стратегії в умовах економічних перетворень. Здійснено аналіз та оцінку частки показників зведеного, державного, місцевих бюджетів, державного та гаран­тованого державного боргу України у валовому внутрішньому продукті. Обґрун­товано, що формування та реалізація виваженої бюджетної стратегії сприятиме динамічній макроекономічній збалансованості та розвитку суспільних відносин.

Last modified: 2019-05-28 19:07:53