ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Scientia fructuosa >>

Vol.121, No.5

Publisher: State University of Trade and Economics

Publishing Date: 2018-10-24

 1. БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

  Authors: ЧУГУНОВ Ігор МАКОГОН Валентина

 2. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

  Authors: ПАСІЧНИЙ Микола

 3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

  Authors: ВЛАСЕНКО Ірина ШАРКО Віталій СЕМЕНЮК Ірина

 4. ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

  Authors: МАЗАРАКІ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана ДАНИЛЕНКО Марія

 5. РЕІНЖИНІРИНГ СЕРВІСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРОПЕРЕЙТИНГУ

  Authors: ТКАЧЕНКО Тетяна ГЛАДКИЙ Олександр

 6. ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ

  Authors: ЛАБУРЦЕВА Олена

 7. БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ – ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

  Authors: МЕЛЬНИКОВИЧ Олена ЮСУПОВА Ольга

 8. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  Authors: ЛУКАШОВА Людмила

 9. ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ КРИЗОГЕННОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

  Authors: ШУЛЬГА Наталія ХОРУЖИЙ Дмитро

 10. ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

  Authors: ВОЛОСОВИЧ Світлана ФОМІНА Олена

 11. МЕТОД АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ B ОСВІТІ

  Authors: АНТЮШКО Дмитро ПРУС Елена