ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.121, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 19-34

Keywords : державний борг; управління державним боргом; боргова безпека; дефіцит бюджету; інфляція; валютний курс; економічний розвиток;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Висвітлено та розвинуто теоретико-методологічні положення щодо управ­ління державним боргом. Проведено оцінювання впливу основних факторів на динаміку зміни співвідношення державного боргу до ВВП у 2001–2017 рр. Запропо­новано підхід до виміру стану боргової безпеки держави на основі розрахунку інтегрального показника з використанням ризик-орієнтованого підходу. Обґрунто­вано пріоритетні напрями політики управління державним боргом, враховуючи особливості національної моделі економіки.

Last modified: 2019-05-28 19:17:29