ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РЕІНЖИНІРИНГ СЕРВІСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРОПЕРЕЙТИНГУ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.121, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 59-70

Keywords : сервісні процеси; реінжиніринг; міжнародний туроперей­тинг; підвищення конкурентоспроможності;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розкрито сутність реінжинірингу бізнес-процесів як механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства. Наведено основні принципи та підходи до його дослідження, визначено головні етапи реалізації та особливості в міжнарод­ному туроперейтингу.

Last modified: 2019-05-28 19:34:41