ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

МЕТОД АСОЦІАТИВНОГО МИСЛЕННЯ B ОСВІТІ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.121, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 138-146

Keywords : інтерактивні методи; асоціації; метод асоціативного мислення; генерування ідей; презентація пропозицій; обговорення пропозицій;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Проаналізовано сутність, роль і значення застосування асоціацій в інтелек­туальній діяльності людини. Запропоновано практичний алгоритм використання методу асоціативного мислення для більш ґрунтовного вивчення та засвоєння нового, проблемного і дискусійного матеріалу. Визначено основні переваги імплемен­тації цього методу у закладах освіти, зокрема вищої. Надано пропозиції щодо його застосування у вітчизняній і закордонній практиці.

Last modified: 2019-05-28 20:08:22