ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Система та основні методи кадрового забезпечення у системі управління вітчизняними підприємствами

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 8-15

Keywords : управління людськими ресурсами; кадрова політика; кадрове забезпечення; кадрова потреба; метод кадрового забезпечення;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Однією з найважливіших задач будь-якого підприємства є його забезпечення надійними та компетентними кадрами, адже підприємницька діяльність пов'язана з нестандартними ситуаціями, які дуже часто вимагають неформального підходу для їх вирішення. Формування кваліфікованого персоналу та вдосконалення системи управління ним є одним із найважливіших факторів підприємницького успіху. Практика підприємницької діяльності свідчить, що успіху досягають лише ті менеджери, які змогли сформувати у своїх організаціях ефективну команду. Таким чином, питання кадрового забезпечення є досить актуальним сьогодні, адже успіх будь-якої організації завжди залежить саме від людських ресурсів, які є головною рушійною силою підприємства. Предметом дослідження є система та методи кадрового забезпечення підприємства. Метою дослідження є аналіз та оцінка існуючих методів кадрового забезпечення, а також виявлення сутності системи управління людськими ресурсами підприємства. Базовими принципами дослідження виступають принцип причинності та об'єктивності, системний та порівняльний методи, інституціональний та структурно-функціональний підходи. Наукова значущість роботи полягає в аналізі сучасних методів кадрового забезпечення підприємства та їх оцінці. Як висновок пропонується використовувати проаналізовані методи кадрового забезпечення комплексно, враховуючи особливості кожного підходу окремо. На практиці це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств за рахунок аргументованого забезпечення підприємства кадрами, а також підвищить продуктивність та ефективність їх роботи

Last modified: 2019-08-27 06:20:40