ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Проблема культуроцентризму в романі Б. Акуніна "Алтин-толобас"

Journal: Literature and Culture of Polissya (Vol.95, No. 12)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 82-90

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядається проблема культуроцентризму, що спостерігалась в Давній Русі за часів царя Олексія Михайловича між московитами та приїжджими іноземцями. Мета дослідження – простежити ідентичність однієї нації крізь призму культурних і моральних цінностей іншої на матеріалі роману "Алтин-толобас" Б. Акуніна. Досліджується специфіка російського життя допетровського періоду, що сприймається "ззовні і вгорі" і "на рівні очей" іноземцями. Розглядається поняття "російськість" як квінтесенція національної ідентичності, яке вміщує концепти "дім", "суспільність", "державність". Аналізується культурна опозиція Москва – Німецька слобода, де в протиставленні двох культур найбільш докладно простежується культуроцентризм як сприйняття своєї культури як єдиної цивілізованої.

Last modified: 2019-09-12 19:55:43