ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Literature and Culture of Polissya >>

Vol.95, No.12

Publisher: Nizhyn Mykola Gogol State Uneversity

Publishing Date: 2019-07-26

 1. Щиро про Гоголя. Інтерв’ю з П. В. Михедом, професором, керівником Гоголезнавчого центру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

  Authors: N N

 2. Здобутки ніжинських гоголезнавців

  Authors: H. V. Samoylenko

 3. "Я благоговею перед гением"

  Authors: T. N. Lebedinskaya

 4. "Предел любви" в повести "Старосветские помещики" Н. В. Гоголя

  Authors: V. V. Liubetska

 5. Идиллическая картина мира в повести Н. В. Гоголя "Старосветские помещики"

  Authors: A. K. Pavelieva

 6. Гоголь: поэтическая концептуализация личного имени в составе компаративного тропа

  Authors: S. B. Kurash

 7. Микола Гоголь в творчості діаспорних вчених (до 210-річчя від дня народження)

  Authors: Dariana Blokhyn

 8. Художні моделі епічного топосу Петербурга в повісті "Музыкант" Т. Шевченка

  Authors: D. Yu. Boklakh

 9. Екзистенційні мотиви в поезії Ірини Шувалової

  Authors: O. M. Kaplenko

 10. Проблема культуроцентризму в романі Б. Акуніна "Алтин-толобас"

  Authors: T. I. Tveritinova

 11. "Сіра зона" як варіація життя війни-без-війни (на матеріалі роману А. Куркова "Сірі бджоли")

  Authors: K. P. Isaenko

 12. Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда "Парфуми" Частина ІІІ. Духмяність духу

  Authors: L. М. Ostapenko

 13. Литературное наследие Н. В. Гоголя в азербайджанском литературоведении

  Authors: A. A. Askerov

 14. Аматор-фундаменталіст у теорії мовознавства однокурсник Миколи Гоголя П. Я. Лукашевич

  Authors: A. S. Zelenko

 15. Лінгвопсихологічна міжпредметність у визначенні проблематики мовної діяльності в курсі загального мовознавства

  Authors: N. І. Klypa

 16. Емотивно-оцінний потенціал просторічної лексики в ідіолекті Олександра Довженка

  Authors: I. І. Konoval

 17. Вербалізація стану закоханості в сучасних англомовних віршах: конструкційний аспект

  Authors: N. M. Talavira

 18. Когнітивна специфіка виявлення ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі

  Authors: A. I. Nabok

 19. Відтворення українського конфлікту-кризи в англомовних новинах: вербалізація комунікативного складника

  Authors: S. I. Potapenko

 20. Verbalizing the Idea of Exclusiveness in BBC Travel Texts

  Authors: I. V. Danylchenko

 21. Концепт vergangenheitsbewältigung / подолання минулого в німецькій лінгвокультурі

  Authors: M. I. Blazhko;V. O. Shevchenko

 22. Klassifikationsmöglichkeiten der phraseologischen Wortverbindungen aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch

  Authors: M. Milczarek

 23. Репрезентація лінгвокультурних кодів знахарського дискурсу

  Authors: A. I. Bondarenko

 24. Психологічне обґрунтування використання зіставного аналізу в теорії і практиці українсько-російського перекладу

  Authors: A. S. Zelenko;O. M. Petryk

 25. Między tekstem oryginału a tłumaczeniem. Kilka spostrzeżeń o języku Janusza Korczaka 9

  Authors: Z. Weigt

 26. До ювілею Ніжинського осередку Товариства української мови імені Тараса Шевченка

  Authors: N. I. Boyko

 27. Шевченкове слово у новому прочитанні Рецензія на монографію О. Г. Ковальчука "Поезія Т. Шевченка (колективна травма як проблема українського буття)"

  Authors: H. V. Samoylenko

 28. Лексика української газетної періодики на тлі функціонально-стилістичної диференціації Рецензія на монографію: М. І. Навальна. Лексика української газетної періодики початку ХХІ ст.: джерела поповнення та стилістичне використання: монографія

  Authors: N. I. Boyko