ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.124, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 34-50

Keywords : ренд країни; національний брендинг; глобальна конку­рентоспроможність країни; стратегії національного брендингу;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розраховано інтегральний індекс національного бренду на основі виділення основних компонент, що впливають на глобальну конкурентоспроможність – макро­економічної, соціальної, корпоративної та інноваційної складових. Кількісно проаналі­зовано внески факторів, які впливають на національний бренд. Визначено позиції країн у світі на основі зіставлення розрахованого індексу національного бренду з індексом глобальної конкурентоспроможності. Сформульовано стратегії перспек­тивності розвитку національного бренду залежно від позиції країни в світі.

Last modified: 2019-09-24 16:48:33