ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Uluslararası Barış ve Güvenliğe Katkıları

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.1, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 55-74

Keywords : Pozitif barış; negatif barış; Çin Halk Cumhuriyeti; BM barış operasyonları;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başında 2001 yılında meydana gelen 11 Eylül saldırılarının neticesinde pek çok ülkenin desteğini arkasına alan ABD'nin önce Afganistan'a müteakiben de Irak'a müdahalesi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Özellikle Irak'a yapılan müdahale uluslararası ortamda meşruiyet sorununu ortaya çıkarmış, ancak buna rağmen harekât ABD liderliğindeki koalisyonla gerçekleşmiştir. Müteakip süreçte Taliban, El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin ortaya çıkması ve işgale uğrayan ülkelerin terör kaynaklı kaos ortamına sürüklenmesi uluslararası toplum nezdinde mülteci akımı gibi diğer birçok sorunun yaratılmasına sebep olmuştur. Bir yandan küresel askeri faaliyetler nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ABD, diğer taraftan prestij kaybına uğramıştır. Bu nokta nazarı itibarıyla Soğuk Savaş sonundan itibaren tek kutuplu görünüme sahip dünya Rusya ve Çin gibi iki güçlü aktörün sahneye çıkmasıyla çok kutupluluğa doğru geçiş yapmaktadır. Dünyadaki güç dengelerinde meydana gelen değişimlerin neticesinde Çin ülke dışındaki topraklarda Rusya'nın Gürcistan, Ukrayna ve Kırım ile Suriye'de yaptığı gibi askeri müdahalelere girişmemiş ve kendi toprakları dışında meydana gelen hususlarda uluslararası meşruiyet ilkesini göz önünde tutmaya özen göstermiştir. Özellikle Birleşmiş Milletler gibi resmi örgütlerin rol oynadığı hususlarda aktif biçimde görev almaya gayret etmektedir. Bu makale BM barış operasyonlarına sonyıllarda ciddi oranda katkı sağlayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu desteği ne şekilde ve hangi saikle gerçekleştiğini açıklığa kavuşturma amacını gütmektedir.

Last modified: 2019-12-03 18:04:58