ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Türkiye’de Çin Hakkında Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi

Journal: Journal of East Asian Studies (Vol.2, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 110-138

Keywords : Çin; Ekonomik Kalkınma; BMGK;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çin binlerce yıllık kadim bir medeniyete sahip ve yazılı tarihi ile bu kültürel varlığını sürdürebilmiş ender ülkelerden biridir. Yaşanan iç savaş sonucu 1949 yılında bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkan Çin Halk Cumhuriyeti 1979 sonrasında uygulamaya koyduğu ekonomik kalkınma hamlesi ile günümüzde uluslararası ekonomi ve politikada önemli bir konuma ulaşmıştır. Ayrıca 1971 yılından günümüze Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimî üyesi beş ülkeden biridir ve bu durum Çin'in uluslararası sorunlarda söz sahibi olmasını sağlamaktadır. Bu nedenlerle Çin hem ülkemizde hem de dünyada akademik alanda yoğun olarak çalışılmaya başlanmış bir ülke haline gelmiştir. Hem yukarıda sayılan nedenlerle hem de Türk-Çin ilişkilerinin geçmişi düşünüldüğünde Türkiye'de Çin hakkında yapılan çalışmaların hem nicelik hem de nitelik açısından yoğun olması beklenmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de Çin hakkında yapılan akademik çalışmalar (kitap, makale, yüksek lisans ve doktora tezleri) incelenerek bu beklentinin bir karşılığı olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu inceleme yapılırken tüm akademik yazınların derinlemesine incelenmesi mümkün olmadığından daha yüzeysel düzeyde davranılmış ve tarih, konu ve özellikle tezler kaynak kullanımı kriterlerine göre incelenmiştir.

Last modified: 2019-12-03 20:27:48