ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

İn Vitro Çinko Uygulamasının DNA Hasarı, Lipid Peroksidasyonu ve Eritrosit Stabilitesi Üzerine Etkileri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.14, No. 2)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ; ;

Page : 316-326

Keywords : Çinko; Mebran stabilizasyonu; Genotoksisite; Lipid peroksidasyonu;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Çinko; büyüme, hücre bölünmesi, metabolizma, yara iyileşmesi, bağışıklık, üreme, tat ve görme fonksiyonlarının işleyişi gibi birçok fizyolojik süreç için gerekli olan iki değerlikli bir geçiş iyondur. Çinko maruziyetinin insan eritrosit zarının bazı özellikleri üzerindeki etkisi in vitro olarak çalışıldı. Ayrıca, insan periferal kan lenfositlerinde, çinkonun genotoksik potansiyelini ortaya koymak için alkali comet analizi yapılmıştır. Farklı derişimdeki tüm Zn2+ çözeltilerinin, doza bağımlı bir şekilde lipit oksidasyonunu inhibe etmede oldukça zayıf bir etki göstermiştir. Eritrositlerin çinko ile inkübasyonunun ardından, çinkonun hücrelerin hemolitik direncini belirgin bir şekilde azalmaya yol açtığını da saptadık. Çalışmalarımız, yüksek derişimde çinkonun insan eritrositleri için toksik olabileceğini ve hemolitik direncin değişmesine neden olabildiğini göstermektedir. Comet sonuçları, kontrolle karşılaştırıldığında yüksek dozlardaki çinko, doz-bağımlı olarak anlamlı düzeyde DNA hasarı oluşturdu (p <0.05). Bu çalışmanın in vitro verileri yüksek dozda çinko alımının faydadan daha fazla zarara neden olabileceğini düşündürmektedir.

Last modified: 2019-12-18 16:01:23