ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.14, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2019-11-30

 1. İn Vitro Çinko Uygulamasının DNA Hasarı, Lipid Peroksidasyonu ve Eritrosit Stabilitesi Üzerine Etkileri

  Authors: Tuğba DEMİRAL;Muhammet Yusuf TEPEBAŞI;Furkan CALAPOĞLU;Ayşe BÜLBÜL;Mustafa CALAPOĞLU

 2. Dışsal Glisin Uygulamasıyla Allium cepa L.'da Tuz Teşvikli Stresin Hafifletilmesi

  Authors: Dilek ÇAVUŞOĞLU

 3. Çevreci Çözücüler ile Polivinilpirolidon Nanolif Üretimi

  Authors: Funda CENGİZ ÇALLIOĞLU;Hülya KESİCİ GÜLER

 4. Aspirde Genetik İlişkilerin Peroksidaz Genleri Kullanılarak Belirlenmesi

  Authors: Ayşe ÖZNUR ÇANKAYA;Muhammet TONGUÇ;Sercan ÖNDER

 5. Asimetrik Hetero Diels-Alder Reaksiyonu için Organaokatalizör Olarak Kiral 1,4-Hidroksiarilalkoller (HAROL) ve 1,4-Aminoalkilfenoller (AAP)

  Authors: Erkan ERTÜRK;Mustafa Ali TEZEREN;Tahir TİLKİ

 6. Allium cepa L.'da Tuz Teşvikli Stresin Hafifletilmesinde β-alanin Uygulamasının Sitogenetik ve Fizyolojik Etkileri

  Authors: Dilek ÇAVUŞOĞLU

 7. Borlanmış Fe-Ni İkili Alaşımlarının Radyasyon Koruma Özellikleri için Bulanık Mantık Modelinin Kullanımı

  Authors: Nazım UÇAR;Cihan EKİNCİ;Ahmet ŞAHİNER;Adnan ÇALIK;Gülden KAPUSUZ

 8. Sol Jel Yöntemiyle Elde Edilen ZnO Filminin Yapısal, Morfolojik ve Optik Özelliklerine Erbiyum Katkısının Etkisi

  Authors: Gonca İLGÜ BÜYÜK;Saliha ILICAN

 9. [Ni(2-Benzimidazol-il-üre)2(etanol)2][NO3]2 Bileşiğinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Kullanılarak Yapılan Bazı Kuantum Kimyasal Hesaplamaları

  Authors: Zeynep TURHAN İRAK;Mehmet POYRAZ

 10. Lineer Olmayan İkili Schrödinger Denklemi için Ağsız Bir Yöntem

  Authors: Bahar KARAMAN;Yılmaz DERELİ

 11. Sawada-Kotera Denkleminin Nümerik Yöntemlerle Çözümü ve Çözümlerin Karşılaştırılması

  Authors: Zekeriya ÖZKAN;Ramazan UYHAN

 12. Kültür Minekop Balığının (Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758) Radyolojik Risk Değerlendirmesi

  Authors: Süleyman Fatih ÖZMEN;Mesut YILMAZ

 13. Düşük Basınçta İndüktif Bağlı Radyo-Frekans Neon Akan Deşarjın Özellikleri

  Authors: Neslihan ŞAHİN

 14. 4-Aminoantipirin İçeren Yeni Bir Schiff Baz Üzerine Sentetik, Spektroskopik, Teorik ve Biyolojik Açıdan Bir İnceleme

  Authors: Aliye GEDİZ ERTÜRK

 15. Osmaniye’de İki Yıl Boyunca Güneşin Ultraviyole (385-295 nm) Işınımının Ölçülmesi

  Authors: Muhittin ŞAHAN

 16. Nar (Punica granatum L.) Çeşitlerinin SSR Markörleri ile Moleküler Karakterizasyonu

  Authors: Halime Keriman ÇETİNKAYA;Damla GÜVERCİN;Yaşar KARAKURT

 17. N-Alkillenmiş Tetrazol Türevi Bileşiklerin Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve Atılım (ADME) Özelliklerinin Araştırılması

  Authors: Hamdi ÖZKAN

 18. Toprak Gazı Radon Konsantrasyon Seviyesi ile Örnekleme Noktasının Akşehir Fay Hattına Uzaklığı Arasındaki İlişki

  Authors: Ayla GÜMÜŞ;Hüseyin Ali YALIM

 19. Bazı Biyolojik Bileşiklerin Kütlesel Zayıflatma Katsayılarının Monte Carlo Yöntemi ile Hesaplanması

  Authors: Aycan ŞAHİN;Ahmet BOZKURT

 20. Voltaj ve Akım Değerlerinin Hasta Dozu Üzerindeki Etkilerinin CTDI Fantomu ile Araştırılması

  Authors: İsmail Hakkı SARPÜN;Aysun İNAL;Buket ÇEÇEN

 21. Gönen Çayı (Balıkesir-Çanakkale) Trichoptera Faunasının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  Authors: Melek ZEYBEK;Seray YILDIZ

 22. Lineer Hızlandırıcı Cihazında (Linak) Alınan Rölatif Doz Ölçümlerinde ≤ 3 mm Geometrik Hataların Yüzde Derin Doz (%DD) ve Işın Profil (IP) Parametreleri Üzerine Etkisi

  Authors: Aysun İNAL

 23. 16O+12C Esnek Saçılmasının Optik Model Analizleri için Fenomenolojik Nükleer Potansiyel Şekilleri

  Authors: Gökhan COF;M. Ertan KURKCUOGLU

 24. Nazofarenks Kanseri Radyoterapi Tedavisinde Hibrit Tedavi Planının TLD ile Dozimetrik Doğrulanması

  Authors: Gamze BOZ;Murat Okutan;Bayram DEMİR

 25. Diffüz Optik Tomografi için Yeniden Yapılanma Algoritmalarının Karşılaştırılması

  Authors: Tanju MERCAN;Gençay SEVİM;Yiğit Ali ÜNCÜ;Serkan USLU;Hüseyin Özgür KAZANCI;Murat CANPOLAT