ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Оцінка результативності реформи місцевого самоврядування та зміни адміністративно-територіального устрою в Україні

Journal: Management and Entrepreneurship: Trends Of Development (Vol.1, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 80-92

Keywords : децентралізація; адміністративно-територіальна реформа; об’єднані територіальні громади;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Актуальність дослідження визначається нагальною потребою удосконалення моделі державного управління, проведення адміністративно-територіальної реформи на принципах децентралізації. Метою статті є дослідження сучасного стану та основних проблем проведення реформи адміністративно-територіального устрою, оцінка результативності впровадження реформи місцевого самоврядування та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності формування об'єднаних територіальних громад (ОТГ), їх сталого розвитку. Предметом дослідження є практичні та теоретичні аспекти реалізації реформи децентралізації та об'єднаних територіальних громад. В статті використано загальнонаукові та прикладні методи: історичний, математичної статистики, системного порівняння, структурно-функціональні підходи до аналізу даних. В роботі зауважено, що вирішення проблем проведення адміністративно-територіальної реформи лежить у площині зміни стратегічної концепції державного управління з переходом до системи місцевого самоврядування. За результатами рейтингової оцінки формування об'єднаних територіальних громад зроблено висновки щодо проблем та перспектив впровадження реформи в Україні. Наукова значущість роботи полягає в доповненні поняття децентралізації як ефективної форми проведення адміністративно-територіальної реформи, реалізація якої забезпечить сталий розвиток територіальних громад. Обґрунтовано причини, які нівелювали впровадження реформи в Україні у кінці 90-х років. Доведено позитивний вплив прийнятих нормативних документів на динаміку створення об'єднаних територіальних громад в Україні. Подано рекомендації, що дозволять забезпечити ефективність реалізації адміністративно-територіальної реформи та сталого розвитку реформи місцевого самоврядування. Як висновок зауважено, що впровадження реформи децентралізації державної влади в Україні дозволить створити нову модель державного управління, зорієнтованої на формування спроможних територіальних громад, здатних самостійно вирішувати власні проблеми на основі принципів субсидіарності та фінансової самодостатності.

Last modified: 2020-01-04 19:59:55