ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ahmet Rıza Bey'in Düşünce Dünyasında "Batı Algısı"

Journal: Journal of Political Administrative and Local Studies (Vol.2, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 109-130

Keywords : Ahmet Rıza; BatıMedeniyet; Pozitivizm; Batı Algısı; Modernite;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

19. yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelen Ahmet Rıza, eğitim hayatına İstanbul'da başlamış daha sonra ise Paris'te devam etmiştir. Yurt dışında bulunduğu sırada Auguste Comte tarafından ortaya konulan pozitivizm felsefi akımından etkilenmiştir. Comte'un pozitivizmini onun öğrencisi P. Latiffe'den öğrenen Ahmet Rıza, Osmanlı toplumunu sosyolojik olarak bu felsefi görüşe göre değiştirmeyi amaçlamıştır. 19. yüzyılda tartışılan konuların en önemlisi kuşkusuz Batılılaşma meselesidir. Dönemin entelektüel ve aydın kişileri bu konu üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada, Osmanlı Devletinin son dönemine damga vurmuş, İttihat ve Terakki'nin liderliğini üstlenen Ahmet Rıza'nın Batı'yı algılama biçimi, modernite anlayışı, onun gözünden Batı'nın Doğu toplumlarına bakışı ve emelleri aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Last modified: 2020-02-25 16:14:19