ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВПЛИВ СУСПІЛЬНОЇ АГРОНОМІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 138-152

Keywords : суспільна агрономія; сільськогосподарська дослідна справа; дослідні ділянки; сільське господарство; міністерство; організація.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є вивчення становлення та розвитку сільськогосподарської дослідної справи через призму розвитку суспільної агрономії. При вирішенні завдань даного дослідження застосовувалися принципи історизму, науковості, об'єктивності, комплексності джерел і методи: історико- наукового та джерелознавчого аналізу, історико-порівняльного, аналізу та синтезу, логічного, узагальнення, проблемно-хронологічного, періодизації, ретроспективного, персоніфікації. Вперше у вітчизняній історичній літературі розглянуто становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи та суспільної агрономії, їх взаємовплив. Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що суспільна агрономія створена з метою зростання масового сільськогосподарського виробництва, була однієї із основних причин розвитку сільськогосподарської дослідної справи, особливо після державної підтримки на законодавчому рівні. З'ясовано, що сільськогосподарська дослідна справа – це глибоке і всебічне вивчення у спеціалізованих дослідних інституціях агрономічних, зоотехнічних й інших сільськогосподарських явищ, що здійснюються у природних і спеціально створених умовах із використанням відповідних методик та інструментарію з метою відпрацювання найдоцільніших шляхів і підходів до підвищення культурного рівня сільського господарства, а також пошуку інших засобів і способів для надання науково-практичної допомоги аграрному виробництву з метою отримання якнайбільшої кількості, так і кращої якості екологічно-збалансованої сільськогосподарської продукції. До першорядних причин організаційній появі сільськогосподарської дослідної справи слід віднести еволюцію так званої суспільної агрономії, що виникла, як і вітчизняна сільськогосподарська дослідна справа, на початку 80-х років ХІХ ст. Визначено, що значного розвитку сільськогосподарська дослідна справа набула на початку ХХ ст. після першого з'їзді діячів агрономічної допомоги населенню 10-19 лютого 1901 р. у Москві. Після чого було прийнято кілька постанов, які сприяли практичній підготовці агрономічного персоналу та засновувався інститут земських агрономів-практикантів.

Last modified: 2020-02-25 19:25:15