ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА В.Ф. НІКОЛАЄВА КАУЧУКОНОСНИХ РОСЛИН У 1920-1930-Х РОКАХ: ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 86-89

Keywords : В. Ф. Ніколаєв; субтропічне рослинництво; гваюла; австралійська акація; евкаліпт; селекція; експерименти; дубильні речовини.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У роботі проаналізовано і систематизовано здобутки професора В. Ф. Ніколаєва (1889-1973) в галузі субтропічного рослинництва в 1920-1930-і рр., зокрема таких рослин як азиміна, акація, гваюла, евкаліпти тощо. За результатами дослідження В. Ф. Ніколаєв перший визначив значний поліморфізм гваюли, описавши власну класифікацію форм гваюли, яка до сьогодні залишається незмінною. На основі аналізу публікацій В. Ф. Ніколаєва встановлено, що у період його діяльності в Сухумському відділенні ВІПБ і НК розкрився талант ученого як фахівця-ботаніка субтропічної флори. Результати його досліджень мали велике практичне значення і сприяли економічному розвитку країни. Праці вченого, присвячені вирішенню зазначеної проблеми, є високоінформативними, певною мірою актуальні й дотепер. Автором досліджено участь В. Ф. Ніколаєва в експедиції на чолі з Ю. М. Вороновим в Центральній та Південній Америці з метою відшукати там такі каучуконосні рослини, які можна було б ефективно вирощувати на півдні СРСР. Розвиток народного господарства і потреби армії актуалізували пошук сировини для виготовлення гуми. Відслідковано провідні напрями дослідницьких практик ученого в м. Сухумі та м. Душанбе (Таджикистан) в галузі субтропічних культур. Поряд з дослідницькою роботою розкривається його професійна біографія на посадах професора, завідувача кафедри субтропічних технічних культур Сухумського інституту субтропічних культур.

Last modified: 2020-02-27 18:58:45