ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД МОВНИМИ ФАКТАМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 3)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 24-39

Keywords : одновидові дієслова; двовидові дієслова; вербальні дієслова; відіменні дієслова; видові особливості; складне речення;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено питання про значення спостереження над словом і реченням при вивченні граматики української мови. Схарактеризовано видові особливості дієслів, виділено основні аспекти дослідження перфективації дієслів у сучасній українській мові, параметри граматичної перфективації у вербальних і відіменних дієслів. Описано модальні відтінки речень, наведено приклади. Виділено та охарактеризовано два види безсполучникових складних речень. Обґрунтування підтверджено прикладами.

Last modified: 2020-03-02 19:02:12