ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.3

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2017-05-22

 1. НОВІ ВИЯВИ МОВНОЇ ЕКОНОМІЇ В СУЧАСНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ

  Authors: Навальна М. І.

 2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД МОВНИМИ ФАКТАМИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  Authors: Левченко Т. М. Чубань Т. В.

 3. СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ СУБСТАНДАРТНОЇ ЛЕКСИКИ ДЛЯ НАДАННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ ГАЗЕТНИМ ТЕКСТАМ

  Authors: Калужинська Ю. В.

 4. СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВИХ СЛІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  Authors: Панченко Т. С.

 5. ЗМІНИ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕРМІНІВ АНГЛОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

  Authors: Молоткіна Ю. О.

 6. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЛОВОСПОЛУК В МОВОЗНАВСТВІ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

  Authors: Єфименко О. М.

 7. ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ ДЕРЖАВНОЇ ВИДАВНИЧОЇ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКА КНИГА»: СПРОБА НАУКОВОГО АНАЛІЗУ

  Authors: Демуз І. О. Гордєєв Р. В.

 8. ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У СОЦІОГУМАНІТАРНІЙ ОСВІТІ

  Authors: Січкаренко Г. Г.

 9. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ОСВІТИ

  Authors: Дрок П. В.

 10. ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Authors: Маглам'ян К. А. Верещака І. М.

 11. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

  Authors: Довжук І. В.

 12. ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ ПРО БУДІВНИЦТВО КИЇВСЬКИМ МИТРОПОЛИТОМ СЕРАПІОНОМ ЦЕРКВИ В ІМ’Я СВ. СЕРАПІОНА У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

  Authors: Ластовська О. Л.

 13. ОБЩЕСТВО СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО І КНИГОТОРГІВЛЯ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХІХ ст

  Authors: Світлик Н. М.

 14. ШКІЛЬНА АКЦІЯ ОУН 1933 РОКУ: ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ТА ДОКУМЕНТІВ

  Authors: Ільчишин С. О.

 15. УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО ЗА ЧАСІВ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ: ЗА СПОГАДАМИ СЕЛЯН (літо 1941 – осінь 1944 рр.)

  Authors: Нікілєв О. Ф.