ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ АРХІВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 95-112

Keywords : архіви; архівні документи; архівні установи; архівні фонди; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Метою статті є надання якомога повної інформації стосовно реальних процесів, пов'язаних з аварією на Чорнобильській АЕС та ліквідацією її наслідків. Особливе місце тут посідають архівні джерела в силу накопичення у фондах величезного масиву конкретно-історичної інформації про цю ситуацію, дії влади та реакції суспільства. Передусім це фонди Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та Центрального державного архіву громадських об'єднань, а також Центральний партійний архів при ЦК КПРС та колишній Центральний державний архів народного господарства СРСР. Більш широка інформація з проблеми представлена у відомчих архівах. Серед них: поточний архів комісії Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи, Урядовий архів та архів І відділу уряду – Ради Міністрів УРСР, відомчі архіви Мінсільгосппроду, Мінчорнобиля, СБУ та Президії НАН України. З'ясовано, що Чорнобильська катастрофа залишила багато нерозв'язаних проблем, тому їх вивчення має бути продовжене із залученням найрізноманітніших джерел інформації. І найважливіше з них – архівні джерела.

Last modified: 2020-03-03 21:28:47