ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Society. Document. Communication >>

Vol.1, No.4

Publisher: Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Publishing Date: 2017-11-22

 1. АРХІВІСТ ВОЛОДИМИР ЗАМЛИНСЬКИЙ

  Authors: Довжук І. В.

 2. ПИТАННЯ ПЕРВІСНОЇ ІСТОРІЇ КРИМУ В НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ Д. О. КРАЙНОВА

  Authors: Черкасов О.В..

 3. МАСОВІ АРЕШТИ УЧАСНИКІВ ШКІЛЬНОЇ АКЦІЇ 1933 Р. ЗА ДОКУМЕНТАЛЬНИМИ СВІДЧЕННЯМИ

  Authors: Ільчишин С. О.

 4. НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ ЯК КЛЮЧОВЕ ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1991 Р. – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

  Authors: Січкаренко Г. Г.

 5. ТЕМА ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ У ЗБІРНИКАХ СПОГАДІВ ТА ДОКУМЕНТІВ

  Authors: Шатковська А.Ю.

 6. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІСТОРИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПЕРЕОСМИСЛЕННІ МИНУЛОГО: РУЙНАЦІЯ ПОМІЖМОР’ЯСУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

  Authors: Теміров В.І.

 7. ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ АРХІВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  Authors: Барановська Н.П.

 8. УКРАЇНСЬКІ ДУХОВНІ ТРАДИЦІЇ В УКРАЇНОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ США ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

  Authors: Біловус Л.І.

 9. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

  Authors: КРАСНОЖОН Н. Г.

 10. ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

  Authors: АНОСОВА В. С.

 11. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Authors: БАРАБАШ В. А. ГЛЄБОВА Л. В.

 12. СТВОРЕННЯ ТА ЕКСПОЗИЦІЙНА НАПОВНЕНІСТЬ НАРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ≪БЕРЕГИНЯ≫ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ С. НОВОСІЛКА

  Authors: ЮРІЙЧУК М. В. ТКАЧЕНКО В. М.

 13. ІМЕННИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»

  Authors: Навальна М. І.

 14. СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОВІДОМЛЕННЯХ

  Authors: Левченко Т. М. Чубань Т. В.

 15. РОЗМЕЖУВАННЯ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ В РІЧИЩІ ТРАДИЦІЙНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

  Authors: Н. Ф. Грозян

 16. «ЖАНР» У СУЧАСНОМУ МОВНОМУ ПРОСТОРІ

  Authors: Масликова О. С.

 17. УНІВЕРБАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИЯВІВ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В МОВІ ЗМІ

  Authors: Калужинська Ю. В.

 18. ДЕМІНУТИВИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ

  Authors: Панченко Т. С.

 19. FUNCTIONAL STYLES OF THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE

  Authors: Molotkina Y. O.

 20. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПOВЕДIНКИ ЛЮДИНИ В ПЕРЕКЛAДAХ СТЕПAНA МAСЛЯКA Й МИКOЛИ ЛУКAШA: IДЕOГРAФIЧНИЙ AСПЕКТ

  Authors: Прудникова Т. І.

 21. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ: ІДЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

  Authors: Грозян Н. Ф. Османова З. С.

 22. THE STATE POLICY ON FORMATION OF INFORMATION SPACE

  Authors: Kostyk Ye. V.

 23. ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ

  Authors: Ткаченко Л. В.

 24. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУЦІ ТА ОСВІТІ

  Authors: Підборський Ю. Г.

 25. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

  Authors: Дрок П. В.

 26. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  Authors: Калашник М. Г.