ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОВІДОМЛЕННЯХ

Journal: Society. Document. Communication (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 24-36

Keywords : сленгова лексика; мова періодики; лексичні та граматичні; функціональні та стилістичні вияви.;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мова сучасних газет характеризується збільшенням експресивності. Виразна функція мови набуває нових виявів під час використання стилістично зниженої лексики, яка має потужний експресивний та емоційний потенціал. Існують численні праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені дослідженню цього шару лексики та умовам її функціонування в сучасних газетах та журналістському дискурсі. Незважаючи на велику кількість досліджень жаргонної лексики, її функціональний характер ще не повністю розкрито, ця специфічна проблема не стала предметом спеціальних досліджень в українському мовознавстві. Проблемі функціонування жаргону завжди приділяється увага на сторінках українських газет. Входження жаргонізмів у мову періодичних видань зумовлене необхідністю характеризувати оточення певних соціальних груп і використовувати їх як засіб емоційного вираження. Активне використання жаргонних одиниць у розмовному мовленні, кримінального та молодіжного жаргонів у мові українських ЗМІ, вказує на те, що вони виходять за межі традиційного вживання у соціальних діалектах та служать засобами виразності в газетних текстах.

Last modified: 2020-03-03 22:12:58