ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Напрями розвитку стратегічного партнерства підприємств АПК України

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 21-26

Keywords : стратегічне партнерство; агропромислові формування; вертикальна інтеграція; сільськогоспо-дарська кооперація; управління цінністю;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті досліджено форми стратегічного партнерства підприємств АПК України, з'ясовано цілі та функції агропромислових формувань, визначено їх можливості щодо подолання негативних наслідків фрагментації сіль-ського господарства й обґрунтовано доцільність застосування маркетингових підходів у стратегічному управлінні означених формувань, спрямованих на максимізацію як вартості самої компанії, так і споживчої цінності, що ви-робляється за їх участі

Last modified: 2020-04-24 04:44:53