ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Комплексна методика оцінювання ефективності змін на підприємстві

Journal: Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series (Vol.13, No. 41)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 28-33

Keywords : зміни; оцінка; ефективність; середовище;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті вдосконалено теоретико-методичний підхід до оцінки ефективності впровадження механізму управління адаптацією до змін підприємств у зовнішньому та внутрішньому середовищі їх функціювання. Виявлено, що ефективність змін потрібно оцінювати окремо в зовнішньому та внутрішньому середовищі діяльності під-приємств. Підсумковим показником оцінки ефективності змін на підприємстві запропоновано розрахунок інтегрального показника ефективності змін на підприємстві, що містить оцінку ефективності змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі функціювання підприємств. Запропоновано комплексну методику оцінювання ефектив-ності змін на підприємстві, яку деталізовано для оцінювання ефективності змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі функціювання підприємств.

Last modified: 2020-04-24 04:46:49