ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Journal: Science and Education (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 258-267

Keywords : муаммо; лавозим; мақсад; жамият; давлат; ишлар; бошқарув;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мақола адабиёт призмаси орқали фуқаролик жамияти ролини текширади: моҳияти ва давлат билан муносабатлар, Жорж Оруэлл “Ҳайвон фермаси” ва ал Фаробий асарлари таҳлил асосида фуқаролик жамиятига давлат таъсири объектив таҳлил “Бир Фозил шаҳар аҳолиси қарашлари ҳақида рисола”, шунингдек фуқаролик жамияти замонавий ҳуқуқий тушунчаси билан таққослаш икки асар таҳлили асосида. Ал-Фаробий ўз асарида жамиятда, бинобарин, давлатда тартибни сақлаш жараёнида сиёсатнинг аҳамиятини таъкидлаб ўтган. Мутафаккирнинг асарлари илк ўрта асрларда ёзилган бўлишига қарамай, унинг давлат тузилиши, фуқаролик жамияти, инсоннинг ўз-ўзини такомиллаштириш, инсонпарварлик қадриятлари ҳақидаги ғоялари турли давлатларнинг, жумладан, Ўзбекистон Республикасининг замонавий сиёсий тушунчаларида ўз аксини топган. Жорж Орвеллнинг “Ҳайвон фермаси” да еса замонавий сиёсатда фуқаролик жамияти институтининг ўрни ҳайвон фермаси ҳисобланади. Инглиз ёзувчиси тоталитаризм, хусусан, диктатура ва Иосиф Сталин шахсига сиғиниш орқали коммунизм қуришнинг Совет сиёсий мафкурасига бағишланган очиқ ҳажвияни тасвирлаган. Қиссада асардаги ҳайвонлар прототиплари тарихий шахслар бўлиб, мазлум пролитариат аллегорик тарзда тасвирланган. Жамиятнинг қабул қилинган қонунларига эркин ва тенг бўйсунувчи либерал демократия ғояларидан Наполеонни чўчқа тимсолида ва унинг бошчилигидаги тоталитар режимга ўтиш яққол кўрсатилган.

Last modified: 2020-07-25 14:20:47