ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗАМОНАВИЙ ПСИХОЛОГИЯДА СТРЕССГА БАРҚАРОРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПСИХОЛОГИК МУАММО СИФАТИДА ЁРИТИЛИШИ

Journal: Science and Education (Vol.1, No. 4)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 303-313

Keywords : Стресс тушунчаси; стресс; психологик стрессорлар; депрессия; дезорганизация;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мазкур мақолада стресс тушунчасининг турли давр олимлари томонидан ўрганилганлик даражаси ёритилган бўлиб, бунда, психологик атамалар ҳамда уларнинг асосчилари томонидан мазкур тушунчаларнинг мазмун-моҳияти тушунтириб берилган. Шунингдек, мазкур мақолада, стресснинг инсон хулқ-атворига физиологик ҳамда психологик таъсири натижасида жамиятда юриш-туриш қоидаларининг бузулишини олдини олиш йўллари илмий-назарий жиҳатдан ёритилган. Мақолада берилган илмий асосланган маълумотлардан илмий тадқиқот ишларнинг илмий-назарий бўлимларида фойдаланиш мумкин.

Last modified: 2020-07-25 14:30:45