ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CMS HF Dedektöründe Kullanılan Fiberlerin Radyasyondan Gördüğü Zararı Görüntüleme Sistemi

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.15, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 307-318

Keywords : Radyasyon hasarı; HF; CMS; BHÇ; Fiber; CERN;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

İleri Hadron (HF) dedektörü, Compact Muon Solenoid (CMS) deneyinin her iki yanında bulunup, CMS'nin çok ileri bölgedeki pseudorapidite (3.0 < | η | < 5.0) aralığını kapsar. Her bir HF modülü, demir soğurucuların uzunluğu boyunca ışın demeti eksenine paralel uzanan kuvars liflerinden yapılmıştır. HF, ışın eksenine yakın olduğu için yüksek düzeyde radyasyona maruz kalır. Ve yüksek radyasyon etkisi nedeniyle, kuvars fiberler zamanla bozulmaya başlar. Bu radyasyon etkisini belirlemek için HF detektörüne bazı özel fiberler yerleştirilmiştir. Radyasyonun neden olduğu hasarı izlemek için toplam 56 fiber kanalı kullanılmıştır. Bu çalışma, HF'nin radyasyon hasarının izlenmesi için 2010 yılı çalışma döneminde alınan yerel lazer verileri kullanılarak yapılmıştır. Belirli bir pseudorapidite ve azimutal açıda RadDam kanallarında önemli bir radyasyon hasarı gözlenmemiştir.

Last modified: 2020-12-07 18:56:38