ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.15, No.2

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2020-11-29

 1. Gümüş-Tabanlı Sülfürün Manyetik Doğası ve Elektronik Davranışı Üzerine İlk-İlkeler Çalışması: Ag3MnS4

  Authors: Aytaç Erki̇şi̇;Gokhan Surucu

 2. CMS HF Dedektöründe Kullanılan Fiberlerin Radyasyondan Gördüğü Zararı Görüntüleme Sistemi

  Authors: Yalçın Güler

 3. Helyum Atomunun İkili Uyarılma-İyonlaşma Rezonans Profillerinin 10o-80o Açı Aralığındaki Değişimlerinin İncelenmesi

  Authors: Nurçin Kayar;Zehra Nur Özer

 4. Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen Güneş Soğurucu CH3NH3PbI3-xClx Perovskit Yapısının Optik, Morfolojik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

  Authors: Salih Akyürekli̇;Murat Kaleli̇;Murat Koç;Durmuş Ali Aldemi̇r

 5. 131Cs Radyoizotopunun Üretildiği Bazı Nükleer Reaksiyonların Uyarılma Fonksiyonları

  Authors: Sedat Zengi̇n;Vildan Özkan Bi̇li̇ci̇;İ̇smail Hakkı Sarpün

 6. İdrarda Orotik Asit’in Temassız İletkenlik Dedektörü Kullanılarak Kapiler Elektroforez Yöntemi İle Hızlı Tayini

  Authors: Mehmet Şerif Cansever;Nevin Özteki̇n;Veselina Adımcılar;Tanyel Zübari̇oğlu;Ertuğrul Kıykım;Ayşe Aktuğlu

 7. Halojen Atomları ve Siyano Grubunun Hekzasen Molekülünün Optik, Elektronik ve Yük Transfer Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Moleküler Dizayn Yöntemi, Yapı-Özellik İlişkisi

  Authors: Gül Yakalı

 8. Yeni Geliştirilen NUMEXO2 Dijital Elektronik ile EXOGAM2 Dedektörünün K-Parametresine Bağlı Enerji Çözünürlüğü

  Authors: Vakkas Bozkurt;Sefa Erturk;Elif Şahi̇̇n

 9. Yeni Heterosiklik Azo Bileşikler: Sentez, Karakterizasyon ve DFT Hesaplamaları

  Authors: Shahodat Irmumınova;Barış Sezgi̇n;Tahir Ti̇lki̇

 10. Ultrasonik Ortamda Biyokömür Kullanarak Sulu Çözeltiden 5-Florourasilin Giderilmesi: Yanıt Yüzey Modellemesi ve Optimizasyonu

  Authors: Sema Akay

 11. Tarımda Kullanılan Bazı Mikrobiyal Gübrelerin Eisenia Foetida Deri Dokusu Üzerinde Etkisinin Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi

  Authors: Şeyma Rukiye Yayla;Nurgül Şenol

 12. Zc(3900) Parçacığının Molekül Durumundaki Manyetik Momenti

  Authors: Ulaş Özdem

 13. Tiyeno [3,2-b]tiyofen Fragmentli Yeni Bir Molekülün Deneysel Çalışmaları ve DFT Hesaplamaları

  Authors: Çiğdem Yörür Göreci̇