ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

BALIKESİR KAVAKBAŞI KÖYÜ MEZARLIĞINDAKİ YAZILI TAŞTA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT İZLER

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.1, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 163-175

Keywords : ;

Source : Download Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mezarlıklar, dünyanın geçiciliğini insanoğluna hatırlatan önemli kültürel mekânlardandır. Mezar taşları ise muhatabına öteki dünyayı anımsatan, ölüm gerçeğini gözler önüne seren değerli kılavuzlardır. Mezar taşları Türk boy ve topluluklarının dili, kültürü, sanatı ve mimarlık anlayışı hakkında bilgiler içermesi yönünden önem arz etmektedir. Türk boy ve topluluklarına ait bazı mezarlıklarda, yaşayanların ve ölmüş olanların dünya görüşünü içeren, o bölgede yaşayan halk tarafından yaptırılan ve ziyaretçilerine bütün mezarların ortak fikrini yansıtan sembolik yazılı taşlar bulunabilmektedir. Bu çalışma ile Balıkesir Kavakbaşı köyü mezarlığındaki yazılı taşta, eski Türk kültürüne ait ögeleri tespit etmek amaçlanmıştır. Yazılı taşta “Gök Tanrı, eski Türk şehirleri, tarihî Türk şahsiyetleri, Orhun Yazıtları'ndan bir ifade ve ocak kültü” olmak üzere eski Türk kültürüne ait unsurlar saptanmıştır.

Last modified: 2020-12-28 19:34:25