ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ip yiguruv qurilmalarida energiya sarfi va o’lchash vositlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 5)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 319-322

Keywords : tok oʻzgartgichlar; generator; aktiv qarshiligi; quvvat isrofi; tok motori;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

100 A va undan katta (metall eritish sexlari, elektroliz jarayoni, to'g'rilagich sxemalari, generator va motorlar qo'zg'atuvchi va yakor chulg'amlaridagi va h.k.) toklarni o'lchashda shuntlardan foydalanb o'chash zanjiridagi quvvat isrofini va o'chash xatoligining keskin ortib ketishiga olib keladi. Bunday hollarda bilvosita oichash usullaridan foydalaniladi.

Last modified: 2021-06-01 13:40:27