ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Pontusluların Türk Millî Mücadelesi’ne Karşı Yeni Bir Cephe Oluşturabileceklerine Dair Muhtıra

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.15, No. 30)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 89-98

Keywords : Pontus; Milli Mücadele; Türkiye; Yunanistan;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yunanistan'daki Pontuslular Merkez Komitesi adına Başkan H. Kalantidis ve Sekreter K. Kansiz imzası ile Yunan Genel Karargâhı'na sunulmuş olan aşağıda çevirisini vereceğimiz muhtırada, Pontusluların savaşmaya hazır kuvvetleri hakkında bilgiler verilmekte ve bu kuvvetlerin “Türklerin millî örgütlenmelerinin merkezi” olarak nitelenen Sivas'a doğru ilerlemesi önerilmektedir.

Last modified: 2021-06-30 21:29:38