ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.130, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 87-98

Keywords : державна фінансова політика; бюджет; бюджетна політика; бюджетна архітектоніка; фінансові інструменти; соціальна відпо­відальність;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розкрито сутність державної фінансової політики як інструменту забезпе­чення соціального розвитку суспільства. Здійснено аналіз та оцінку основних показ­ників державної фінансової та соціальної політики України у 2000–2018 рр. Удоско­налено положення щодо оцінки впливу державної фінансової політики на розвиток бюджетної архітектоніки. Досліджено особливості бюджетних видатків соціаль­ного спрямуванняяк інструменту бюджетної політики. Обґрунтовано пріоритети бюджетної політики соціального розвитку суспільства. Запропоновано концеп­туальні засади формування та реалізації стратегічних напрямів державної фінансової політики соціального розвитку.

Last modified: 2021-07-06 18:04:01