ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.132, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 74-91

Keywords : пандемія; ризики; економічний розвиток; внутрішній бренд роботодавця; зовнішній бренд роботодавця;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто основні ризики українських виробників від запровадження каран­тинних заходів відповідно до пандемії COVID-19. Визначено пріоритети видів економічної діяльності для подолання цих ризиків у процесі відновлення розвитку еко­номіки України. Встановлено пріоритизацію галузей економіки на основі їх частки у ВВП, загальній чисельності зайнятих, а також валового прибутку на одного зай­нятого, що дає змогу в сукупності визначити їх внесок у подолання рецесії, спри­чиненої пандемією. Розглянуто передові практики, спрямовані на підтримку внут­рішнього і зовнішнього бренду роботодавця компаніями різних сфер діяльності під час пандемії.

Last modified: 2021-07-06 19:20:36