ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ РИЗИКУ РЕПУТАЦІЇ БАНКІВ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.133, No. 5)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 102-116

Keywords : репутація; транспарентність; фінансова звітність; звітність із корпоративного управління; системно важливі банки; зарубіжні банки;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розроблено процедуру бальної оцінки рівня транспарентності ризику репутації банків. Проаналізовано рівень транспарентності ризику репутації системно важли­вих бан­ків України та десяти із числа найбільших зарубіжних згідно з рейтингом журналу "The Banker". Ідентифіковано проблеми низького рівня транспарентності ризику репу­та­ції системно важливих банків України. Запропоновано заходи з підвищення ефектив­ності управ­ління ризиком репутації системно важливих банків України та рівня його транспарентності.

Last modified: 2021-07-06 20:05:46