ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.135, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 23-41

Keywords : економічний процес; еволюція; інтенціональність; невизначеність; інститути; економічна поведінка; морально-етичний зміст; справедливість;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Уточнено поняття "невизначеність" економічного процесу. Доведено, що економічна поведінка людини визначається інститутами, особливо у межах економічного процесу. Показано, що між неокласичною та біхевіористичною економічними теоріями існує органічний зв'язок. Обґрунтовано, що морально-етичний зміст економічного процесу може бути врахований при моделюванні, але тільки як узагальнений імператив – "економічна справедливість".

Last modified: 2021-07-06 20:37:20