ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ У КОНТЕКСТІ ПЛАНУ ДІЙ BEPS

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.135, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 101-118

Keywords : трансфертне ціноутворення; пов’язані особи; контрольовані операції; BEPS; нематеріальні активи; роялті; міжнародна торгівля послугами;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Досліджено сучасні глобальні тренди розвитку ринку інтелектуальної влас­ності та визначено місце України у цих процесах. Проаналізовано основні форми зовнішньоекономічних операцій з нематеріальними активами та вимоги до визнання таких операцій контрольованими у контексті трансфертного ціноутворення. Наве­дено основні заходи щодо імплементації в Україні Плану дій BEPS.

Last modified: 2021-07-06 20:51:54