ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ ПАРСОНСА

Journal: Herald of Kyiv National University of Trade and Economics (Vol.135, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 67-75

Keywords : економічна безпека підприємства; економічна система; еко­номічний інтерес; адаптація; латентний зв’язок; інтеграція;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Розглянуто вітчизняні та зарубіжні наукові підходи до трактувань поняття "економічна безпека підприємства". Запропоновано використання базових функціональних властивостей будь-якої життєздатної соціальної системи Т. Парсонса для характеристики якісних властивостей економічної безпеки підприємства як поняття та охарактеризовано їх зміст відносно досліджуваної дефініції. Уточнено визначення економічної безпеки підприємства.

Last modified: 2021-07-06 20:43:43