ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YOSH AVLODNI JISMONAN VA MA’NAVIY – AXLOQIY SOG’LOM QILIB TARBIYALASHDA XALQ PEDAGOGIKASINING O’RNI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 38-43

Keywords : Xalq pedagogikasi durdonalari; ta’lim jarayoni; jismonan va ma’naviy – axloqiy tarbiya.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida xalq pedagogikasi durdonalaridan foydalanish orqali yosh avlodni jismonan va ma'naviy axloqiy sog'lom qilib tarbiyalashni tizimli tahlil etishga harakat qilingan

Last modified: 2021-07-22 21:06:59