ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.1, No.6

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2021-07-22

 1. РАЗВИТИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

  Authors: Фозилова Фирангиза Комиловна

 2. OPPORTUNITIES OF COMPUTER TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF URETEROLITHIASIS

  Authors: Mardieva Gulshod Mamatmuradovna Omonov Muhammad Ravshanovich Turdumatov Zhamshed Anvarovich

 3. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИК ҚУРИЛМАНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ

  Authors: Пиримов О.Ж.

 4. YOSH AVLODNI JISMONAN VA MA’NAVIY – AXLOQIY SOG’LOM QILIB TARBIYALASHDA XALQ PEDAGOGIKASINING O’RNI

  Authors: Nabiyeva Dilfuza Temirovna Azimova Sarvinoz Xurshid Qizi

 5. TASHKILOTLARDA MANFAATLAR TO‘QNASHUVINING YASHIRIN IQTISODIYOTGA TA’SIRI

  Authors: Abdullaev Alijon Yarashbaevich

 6. RUX ISHLAB CHIQARISH CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH TADQIQOTINING TAHLILI

  Authors: Abdurahmonov S. Turapova Abdukarimova N.

 7. TIJORAT BANKLARIDA INVESTISION LOYIHALARNI SINDISIYALI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Qodirov O.M.

 8. ELLIPTIK EGRI CHIZIQDA RATSIONAL KOORDINATALI NUQTALARNI ANIQLASH UCHUN TAYYORLANGAN MUHITNING ALGORITMI

  Authors: Raxmonova Nilufarxon Vaxobjon Qizi

 9. OʻZBEKCHA-KOREYSCHA TARJIMALARDA O‘XSHATISHLARNI VUJUDGA KELTIRUVCHI GRAMMATIK VOSITALAR TARJIMASI

  Authors: Niyozova Olmosxon Erkaboyevna

 10. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INTERFAOL METODLARNI QO’LLASH USULLARI

  Authors: Turdiyeva Izzatoy Sadikovna

 11. BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSIYON O'QITISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: Kutlimuratova N. R.

 12. SHAXS AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O`RNI

  Authors: Sabirova Karomat Sadullaevna

 13. O‘ZBEKISTONDA MAHALLIY INSTITUTLAR RIVOJLANISHINING MILLIY XUSUSIYATLARI

  Authors: Turmanov Sag‘Indiq Turg‘Anbayevich

 14. JAHON SAVDO TASHKILOTIGA AʼZOLIK OʻZBEKISTON UCHUN QANCHALIK FOYDALI?

  Authors: Nosurullayev Qodir Abdisharib O'G'Li

 15. EKOLOGIYA MUHOFAZASI VA SUV SIFATINING NAZORAT QILINISHI

  Authors: Ibragimova Shohsanamxon

 16. KDJ-3 KOMPLEKS KIMYOVIY QO’SHIMCHA QO’SHILGAN KONSTRUKTSION-ISSIQLIK IZOLYATSION POLISTIROLBETONNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI

  Authors: Abduholiqov Abulqosim Abdujabborovich oqubov Alimardon Abdug'Appor O'G'Li

 17. РАЗРАБОТКА ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА ДЖИНА

  Authors: Мирзаумидов Асилбек Шухратжонович Ибрагимов Музаффар Исмонжон Ўғли

 18. К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

  Authors: Шакиров Шухратжон

 19. DINIY-MA’RIFIY SHE’RLARNING JANR TAVSIFIGA DOIR

  Authors: Raimova Sayyora Zaitovna

 20. COMPUTER ASSISTANT TRANSLATION IN TRANSLATION PROCESS

  Authors: Khonqulova Nilufar Ravshanovna

 21. READING STRATEGIES FOR NON-PHILOLOGICAL HIGHER EDUCATION STUDENTS

  Authors: Zaripova Aziza Shaxobiddinovna Juraboyeva Gulmira Sherali Kizi

 22. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ

  Authors: Ниязова Фарида Турсуновна

 23. IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE PROCESSES

  Authors: Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich Jengisbaev Murat Azatovich

 24. АРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ТЕМАТИКИ

  Authors: Бозоров Уктам Турмухаммадович

 25. XOTIN-QIZLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH DOLZARB VAZIFA

  Authors: Xo‘Janazarova Maqsuda Muxammadiyevna

 26. SUD HOKIMIYATI MUSTAQILLIGINING INSTITUTSIONAL JIHATLARIGA OID XALQARO STANDARTLARNI OʼZBEKISTON QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYA QILISH

  Authors: Yuldasheva Mohichehra

 27. JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISHNING XALQARO HUQUQIY TARTIBI: O‘ZBEKISTON MISOLIDA

  Authors: Eshto‘Xtarov Shahboz Qahramon O‘G‘Li

 28. AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA CHET EL DAVLATLARINING QONUN HUJJATLARI TAHLILI

  Authors: Raxmatova Yulduz

 29. DINIY MATNLARNI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITALAR

  Authors: Salohiddinova Nilufar Tursunpo‘Latovna

 30. BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARINING KREATIV SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Authors: Nuraliyeva K.I.

 31. BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH METODIKASI

  Authors: Dusmanova Maxbuba Begbutayevna

 32. INSON ORGANLARINI NOQONUNIY ALMASHINUVIGA QARSHI KURASHDA JAHON HAMJAMIYATINING O`RNI

  Authors: Amirov Shohruh Shuxrat Ogli

 33. TIBBIY MAHSULOTLARNING NOQONUNIY ALMASHINUVIGA QARSHI KURASHUVCHI XALQARO MEXANIZMLAR

  Authors: Amirov Shohruh Shuxrat Ogli

 34. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НА РУДНИКЕ КАУЛЬДЫ

  Authors: Касимов Мухиддин Адилович Бердиева Дилрабо Хасановна

 35. “НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН-НОВОЕ СОСЕДСТВО”

  Authors: Исломов Абдулазиз Латиф Угли

 36. МУҲАНДИСЛИК ФАОЛИЯТИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

  Authors: Kузиев Отабек Чулиевич

 37. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЙТИНГ ИНДЕКСА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

  Authors: Кодиров Туйгун Узокович; Юсуфхонов Зокирхон Юсуфхон Угли; Ахмедов Дилмурод Тошпулат Угли

 38. TA’LIM JARAYONIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TALABALARINING O‘ZINI O‘ZI JISMONIY CHINIQISHIGA BARQAROR EHTIYOJLARINI SHAKLLANTIRISH

  Authors: Karimov Sanjarbek Suvon O‘G‘Li

 39. TIL VA MADANIYAT –XALQLAR DO‘STLIGI KO‘PRIGIDIR!

  Authors: Rajabova Hulkar; Qobulova Gulbahor

 40. TILDA LEKSIK O’ZLASHTIRISHNING AHAMIYATI; KOREYS TILI MISOLIDA

  Authors: Jumaniyazova Feruza Iskanderovna

 41. LISONIY INTERFERENSIYANING INTONATSION DARAJASIGA DOIR MASALALAR

  Authors: Yormatova Yoquthon Nurmatovna

 42. UYG‘UR TILIDAGI O‘SIMLIK NOMLARIDA ARABIZMLAR

  Authors: Gisarov F.M.

 43. KORRUPSIYA FЕNOMЕNINI O‘RGANISHDAGI ILMIY NAZARIY YONDASHUVLAR VA O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SIYOSATI

  Authors: Aslonov Jasur Abduxalilovich

 44. O‘ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA KLASTERLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

  Authors: Qodirov Tuyg‘Un Uzoqovich; Yusufxonov Zokirxon Yusufxon O‘G‘Li; Sharapova Shaxzoda Ravshan Qizi

 45. BUG‘DOY VA TRITIKALE O‘SIMLIGIDA UNIB CHIQISH DINAMIKASI KO‘RSATKICHLARI

  Authors: Alloberganova Zebo Bekmamatovna; Isayeva Zaxro Baxrom Qizi

 46. ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ

  Authors: Назаркулова Нодирабегим Бахтиёр Кизи

 47. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА

  Authors: Рузиева Сайёра Саидакбар Кизи

 48. SO‘ROQ QILISH TERGOV HARAKATINI O‘TKAZISH TARTIBI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  Authors: Mexmonov Azizbek Yakubovich

 49. MTT LARI TARBIYALANUVCHILARIGA VELOSIPEDLARDA TO’G’RI HARAKATLANISH QOIDALARINI O’RGATISH

  Authors: Bahriddinova Gavhar Oydinovna; Rahmonova Hulkar Oydinovna

 50. ED-118 RUSUMIDAGI TORTUV ELEKTRDVIGATELLARINI EKSPLUATATSIYA JARAYONIDA HOLATINI TAHLIL QILISH

  Authors: Djanikulov Axad Turdibekovich; Safarov O'Tkir Istamovich; Elmuratova Shoxista Ikrom Qizi

 51. INNOVATSION YONDOSHUV ASOSIDA TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

  Authors: Azizkulov Baxtiyor; Tashmatov Sharaf Urokboyevich

 52. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

  Authors: Джаббаров Одил Джураевич

 53. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЛОСКОСТИ И ПРОСТРАНСТВА

  Authors: Умаралиева Д.У.

 54. XAVFSIZLIK MASALALARI, MUAMMOLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI

  Authors: Soliyev Orifjon

 55. ADABIYOTSHUNOSLIKDA BADIIY PSIXOLOGIZM TUSHUNCHASI VA MASALANING TARIXI

  Authors: Abdullaeva Dilafruz Suratillaevna

 56. O‘Z SO‘ZIGA EGA BO‘LISHNING MASHAQQATLI YO‘LI

  Authors: Karimov Namaz; Karimova Zulfiya

 57. GEOGRAPHIC CARDS AND THEIR TYPES

  Authors: Tolepov Ernazar Tangatar Oglu

 58. THE PHILOSOPHICAL ROLE OF DIALECTICAL CATEGORIES IN HUMAN LIFE

  Authors: Salimov Bahriddin Lutfullaevich

 59. ABU ZAYD ABDURAHMON IBN XALDUNNING „MUQADDIMA“ ASARIDA DAVLAT TUSHUNCHASIGA YONDASHUVLAR TALQINI

  Authors: Sulaymonov Jasur Baxtiyorovich

 60. KIMYOVIY TUZLAR VA GIDROLIZ HODISASI

  Authors: Ganiyeva Gauxar Bazarbayevna

 61. TEMIR YO’L TRANSPORTIDA BITTALIK STRELKANI BOSHQARUVCHI TERISH GURUHI MIKROPROTSESSORLI BLOKINI YARATISH

  Authors: Jorayev Javoxirjon Farxodjon Ogli; Ametova E.K.

 62. ПОЗИТИВНАЯ (ПРОЕКТИРУЮЩАЯ) ПСИХОЛОГИЯ В ШКОЛЕ

  Authors: Азаматова Мафтуна Амриддин Кизи