ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

XOTIN-QIZLAR O‘RTASIDA HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH DOLZARB VAZIFA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 170-175

Keywords : otin-qizlar huquqbuzarligi; xotin-qizlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi; xotin-qizlar huquqbuzarligining sabablari; xotin-qizlar huquqbuzarligining shart-sharoitlari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada muallif xotin-qizlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasining mazmun va mohiyatini ochib berishga, ushbu yo‘nalishdagi profilaktika samaradorligini oshirish dolzarb vazifa ekanligini asoslashga harakat qilgan. Shuningdek, xotin-qizlar o‘rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid mavjud muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha fikr-mulohaza yuritgan.

Last modified: 2021-07-22 21:38:39