ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘zbeksitonda maktabgacha ta’lim va umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida psixologik xizmatning tashkil etish imkoniyati va muammolari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 7)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 293-297

Keywords : psixologik xizmat; psixologik maslahat; psixologik korreksiya; diagnostika; psixodiagnostika; psixologik tashviqot;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekiston ta'lim tizimida psixologik xizmatni amalga oshirish muammolari va istiqbollari haqida fikr yuritilgan. Psixologik xizmatni tashkil etish uchun mavjud to‘siqlar va ularni bartaraf etish uchun tavsiyalar berilgan.

Last modified: 2021-07-27 22:07:52